Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

„Dobry start – lepsze jutro”

12.10.2017

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, możliwość szkoleń nauczycieli, fachowe doradztwo i objęcie wsparciem rodziców- tak w wielkim skrócie można opisać korzyści płynące z uczestnictwa szkół w projekcie „Dobry start- lepsze jutro”. Jeszcze do końca 2018 roku realizowany on będzie m.in. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

Jak zaznacza Lilla Romaniuk zastępca SP nr 1 – jest to projekt, który niesie korzyści dla całej społeczności szkolnej.

– Część pomocy naukowych już trafiło do placówki, czekamy na kolejne- mówi Romaniuk.
W szkole funkcjonuje już m.in. studio nagrań, gdzie uczniowie tworzą słuchowiska radiowe.

Całkowita wartość projektu „Dobry start- lepsze jutro” to 935 tys zł. Jest on współfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.