Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

11 stycznia święcenia nowego biskupa

14.12.2019

Ełk

11 stycznia 2020 roku, w ełckiej katedrze, odbędzie się uroczystość święceń nowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej, księdza Adriana Józefa Galbasa.
Ksiądz Galbas został powołany przez papieża Franciszka na biskupa pomocniczego diecezji ełckiej 12 grudnia.
– To było prawdziwe zaskoczenie – mówi nowy ełcki pasterz.

Chociaż ksiądz Galbas pochodzi z Górnego Śląska, Mazury nie są mu obce. Do tej pory były to jednak tylko odwiedziny wakacyjne.

Nowy biskup pomocniczy, za naszym pośrednictwem, zwrócił się też do mieszkańców diecezji.

Ksiądz Adrian Józef Galbas do chwili mianowania na biskupa ełckiego sprawował urząd przełożonego prowincjalnego w poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów.

Urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). 10 września 1993 r. w Zakopanem złożył śluby wieczyste.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie.

Obecny biskup ksiądz Jerzy Mazur przewodził diecezji samodzielnie od 2017 roku. Wtedy dotychczasowy biskup pomocniczy, Romuald Kamiński został przeniesiony przez papieża Franciszka na urząd biskupa koadiutora diecezji warszawsko-praskiej, której obecnie przewodzi jako biskup.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk