Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

14 wykroczeń

14.03.2018

14 wykroczeń ujawnili gołdapscy policjanci podczas działań pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Ich ideą było zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, czyli grupę uczestników ruchu drogowego, która w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek ochrony.

By eliminować zagrożenie, mundurowi podczas działań zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też sprawdzali, czy sami piesi stosują się do zasad ruchu drogowego.

Policjanci pod lupę wzięli przede wszystkim okolice przejść dla pieszych, bo to najczęściej tam dochodzi do nieprawidłowych zachowań. Główne grzechy kierowców to nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach oraz wyprzedzanie innych pojazdów na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim.

Wśród wykroczeń ujawnionych przez funkcjonariuszy z Gołdapi, 6 popełnionych zostało przez kierowców pojazdów silnikowych. Jedno z nich dotyczyło nieprawidłowego przejeżdżania przez przejścia dla pieszych. Pozostałych ośmiu wykroczeń dopuścili się sami piesi.

Dodatkowo podczas działań NURD gołdapscy policjanci rozdawali pieszym elementy odblaskowe.

Mundurowi przypominają, że odblaski będą dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu, tylko jeżeli zostaną prawidłowo umieszczone na ubraniu. Należy je zakładać w okolicy kolan, dłoni, środka klatki piersiowej i pleców.