Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

20-lecie Nauczycielskiego Chóru Kameralnego

20.11.2017

Jubileusz 20-lecia istnienia świętował w sobotę (18.11) Nauczycielski Chór Kameralny z Giżycka. Uroczystości odbyły się w miejscowym Centrum Kultury.

Członkiniami chóru są nauczycielki i przedstawicielki innych zawodów. Chór śpiewa głównie a cappella utwory muzyki klasycznej, świeckiej, sakralnej i popularnej.

Były kwiaty, gratulacje i życzenia od licznie zgromadzonych gości. Wśród nich Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka, który podziękował za 20 lat pracy chóru.

Od początku istnienia dyrygentem Nauczycielskiego Chóru Kameralnego jest Henryk Gierwel, znany animator życia muzycznego w Giżycku i okolicach.

Kierownikiem chóru, który obecnie występuje pod egidą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Nina Piórkowska, która prowadzi wszystkie sprawy związane z jego działalnością.

Chór może poszczycić się licznymi wyróżnieniami i nagrodami, które otrzymał m.in. podczas: Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie, Jesiennych Koncertów Muzyki Cerkiewnej w Giżycku, Przegląd Chórów a cappella Polski Północno-Wschodniej „Hej Kolęda” w Ełku, czy Spotkań Chóralnych – Pierwoszyn na „Kaszubach”.