Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

300 tysięcy złotych wsparcia dla rolników z Suwalszczyzny

06.05.2020

Suwalszczyzna

Nawet 300 tysięcy złotych wsparcia mogą otrzymać rolnicy z Suwalszczyzny, którzy ponieśli straty na skutek klęsk żywiołowych lub strat w hodowli świń, spowodowanych ASF. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacznie przyjmować wnioski już jutro (7.05). Dotacje przysługują tym rolnikom, którzy ponieśli straty w roku bieżącym lub w dwóch latach poprzednich. Wysokość strat musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, albo kiedy strata dotyczy składnika majątku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość strat określi komisja powołana przez wojewodę. Maksymalna kwota wsparcia to nawet 300 tysięcy złotych, z tym, że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będą przyjmowane do końca sierpnia elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP, oraz zwykłą pocztą. Można je też dostarczać do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Autor: SzK