Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

500.000 dla sołtysów

25.05.2020

Region

Jeszcze tylko do 1 czerwca można składać wnioski do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka”. Organizatorem jest Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. – Sołtys jest pierwszym ogniwem samorządu, który lada dzień będzie świętował 30-lecie funkcjonowania – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Jest gospodarzem i opiekunem wsi, najlepiej zna problemy i potrzeby lokalnego środowiska. Organizujemy konkurs grantowy, o wartości pół miliona złotych, by pomóc przekuć ten zapał lokalnych liderów na konkretne działania modernizujące oblicze obszarów wiejskich na Warmii i Mazurach i wzmocnić zaangażowanie wspólnoty mieszkańców. Finansowe wsparcie może być przyznane m.in. na: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, budowę i modernizację przystanków, oznakowanie miejscowości w sposób trwały, wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki, budowę wiat, altan czy też zadaszeń scen. Pieniądze można również wydać na zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości oraz zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19. Na realizację zadań samorząd województwa przeznaczył łączną kwotę 500 tys. zł.

Autor: SzK