Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Andrzej Duda zakażony koronawirusem

24.10.2020

kraj

Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Prezydent Polski zgodnie zaleceniami miał wykonany test na obecność koronawirusa. – Wynik okazał się pozytywny – poinformował Błażej Spychalski, rzecznik głowy państwa. Jak dodał, prezydent czuje się dobrze i jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.

W całym kraju jest w sobotę (24.10.20) 13 628 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

Od soboty (24.10.20) we wszystkich powiatach obowiązuje czerwona strefa.

To oznacza dodatkowe restrykcje.

– objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;
– w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
– zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
– zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
– nie można organizować wesel,
– max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
– ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Autor: IW
Źródło: twitter.com/spychalski_b / Ministerstwo Zdrowia