Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Azbest do utylizacji

07.08.2019

Ełk

Dwanaście wniosków o usunięcie azbestu z nieruchomości na terenie Ełku wpłynęło do miejskiego ratusza. W tym roku samorząd dofinansuje prace, związane z usunięciem tego niebezpiecznego minerału, w wysokości 75 procent poniesionych kosztów.

Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

– Wśród złożonych wniosków o dofinansowanie najwięcej jest prywatnych właścicieli budynków. Wniosek złożyła też jedna firma i jedna instytucja oświatowa – mówi Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Prace związane z demontażem i utylizacją azbestu prowadzone będą w maju i czerwcu 2020 roku.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk