Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Będą mieli klub szachowy i koło filmowe

21.10.2019

Płociczno/Nowa Wieś

Na dodatkowe zajęcia rozwojowe mogą liczyć uczniowie ze szkół w podsuwalskich: Płocicznie-Tartak i Nowej Wsi. Dzieci z Płociczna będą mogły wziąć udział, między innymi, w kole filmowym, klubie młodego przedsiębiorcy oraz wyjazdach na warsztaty przyrodnicze. W Nowej Wsi zaplanowano: klub szachowy, matematyczno-przyrodniczy, zajęcia artystyczno-językowe, a także wyjazd edukacyjny w góry. W sumie dodatkowymi zajęciami objętych będzie ponad 110 uczniów. Wszystko dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 400 tysięcy złotych, w ramach projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów”. Przedsięwzięcie realizuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki.

Autor: AP