Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Będą walczyć z osteoporozą

18.07.2019

Suwałki

Na lepsza pomoc będą mogli liczyć chorzy na osteoporozę z Suwalszczyzny. Miejscowy szpital, w porozumieniu z placówką medyczną w Grodnie, pozyskał ponad milion euro unijnego dofinansowania na modernizację i wyposażenie Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym oraz zakup sprzętu i urządzeń do Oddziału Ortopedyczno-Urazowego.

Obie placówki zmagają się z podobnymi problemami: niewystarczającą infrastrukturą medyczną, brakiem specjalistów, zajmujących się osteoporozą, brakiem modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu oraz niskim poziomem świadomości zdrowotnej mieszkańców. Dlatego przygotowały program walki z osteoporozą na pograniczu polsko-białoruskim i wystąpiły o unijną pomoc na ten cel. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury medycznej oraz podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu. Pierwsze efekty będą odczuwalne za około dwa miesiące. Wówczas w szpitalu ruszy pracownia densytometrii i odpowiednia poradnia. O szczegółach mówi Adam Szałanda, dyrektor suwalskiego szpitala.

Osteoporoza to jedna z wielu chorób, coraz silniej nękających współczesne społeczeństwo. Większość osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że choruje. – Dowiadują się o schorzeniu dopiero po pierwszym złamaniu – mówi Waldemar Baranowski, inspektor do spraw projektów unijnych suwalskiego szpitala.

Autor: AP