Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Będzie dyskusja o sytuacji w warmińsko-mazurskiej oświacie

15.08.2019

Region

Na 4 września wojewoda warmińsko-mazurski zaplanował obrady okrągłego stołu edukacyjnego.

Miejscem posiedzenia będzie Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Pod koniec sierpnia i na początku września podobne gremia mają spotkać się we wszystkich województwach. To pokłosie zawieszonego strajku nauczycieli, który może zostać wznowiony, jeśli pedagodzy nie osiągną porozumienia z rządem.

Dyskusja w stolicy Warmii i Mazur ma odbyć się przy udziale nauczycieli, rad rodziców, związków zawodowych i samorządów uczniowskich. Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spodziewa się udziału kilkudziesięciu osób.

Zainteresowani wyrażeniem swojej opinii przy okrągłym stole będą zgłaszać się sami, za pomocą panelu aplikacyjnego.

Ten będzie dostępny na stronie internetowej olsztyńskiego kuratorium od 16 do 23 sierpnia.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: mp