Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Będzie rondo pastora Edwarda Małłka

30.06.2020

Ełk

Imię pastora Edwarda Małłka nadali jednemu z rond w ciągu ulicy Zamkowej ełccy radni.

Rada w tym wypadku była jednomyślna i wszyscy poparli inicjatywę radnego Huberta Górskiego.

Edward Małłek przybył do Ełku w 1946 roku, by objąć opieką społeczność ewangelicką na tym terenie. Był pierwszym pastorem parafii ewangelicko-metodystycznej w mieście.
Mówi Hubert Górski.

– To ważna decyzja dla społeczności ewangelickiej – mówił podczas sesji pastor Dariusz Zuber.

Źródło: Radio 5
Autor: wk