Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Centrum Kryzysowe Caritas i Diecezji Ełckiej. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

27.03.2020

diecezja ełcka

Centrum Kryzysowe, które zajmie się pomocą dla tych, którzy takiej pomocy najbardziej potrzebują, uruchomiły wspólnie diecezja ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej.

Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych.

Mówi ksiądz Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej:

Do Ełku trafiły już pierwsze pieniądze z Caritas Polska, zostaną one przeznaczone na zakup produktów żywnościowych do paczek oraz do jadłodajni dla osób bezdomnych i samotnych.

– Cały czas potrzeba wolontariuszy, którzy pomogliby w niesieniu pomocy – dodaje ksiądz Dariusz Kruczyński.

Caritas chce dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących, stąd apel:

Koszt jednej paczki żywnościowej to około 45 zł. W akcji można też wziąć udział, przekazując dowolną kwotę na ten cel.

Caritas zachęca również do włączenia się w akcję instytucje i firmy. Już jest pierwszy odzew: Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych ufundował 222 paczki.

Wesprzeć akcję można finansowo oraz rzeczowo, poprzez przekazanie żywności i środków czystości.

Kontakt do Caritas Diecezji Ełckiej:

tel. 87 441 70 00,

e-mail: elksekretariat@caritas.pl.

Wpłat można dokonywać na konto Caritas Diecezji Ełckiej:

PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 z dopiskiem „Paczka bezdotykowa”.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk