Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Cezary Cieślukowski odwołany

19.02.2019

Białystok/Suwałki

Cezary Cieślukowski nie jest już wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Został odwołany podczas wczorajszej (18.02) sesji. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Karola Pileckiego i wiceprzewodniczącego Cezarego Cieślukowskiego złożył marszałek Artur Kosicki. – Chcemy, by sejmik działał szybko i sprawnie, a sytuacja zmieniała się dla dobra rozwoju województwa. Osoba przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie gwarantuje możliwości jakiejkolwiek współpracy – argumentował Kosicki.

Przedstawiciele opozycji apelowali o wycofanie złożonych przez marszałka wniosków. Zostały one poddane pod głosowanie – za wprowadzeniem ich do porządku obrad zagłosowało 16 radnych, 10 było przeciw. Następnie radni wybrali komisję skrutacyjną niezbędną do przeprowadzenia głosowania o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej i PSL nie wskazali swoich kandydatów do komisji i nie wzięli udziału w głosowaniu – opuścili salę obrad. Ostatecznie za odwołaniem Cezarego Cieślukowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego oddało głos 15 radnych, przeciw – była jedna osoba. Takim samym stosunkiem głosów został odwołany też Karol Pilecki.

Autor: KZ

Źródło: Wrota Podlasia