Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Chcą zwiększyć różnorodność biologiczną fauny i flory

14.11.2018

Olecko

O pozyskanie funduszy na projekt ”Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” walczą miejscowe władze.  Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został do tej pory negatywnie oceniony za kryterium dotyczące zgodności z przepisami o ochronie środowiska. Jak tłumaczy Wacław Olszewski, burmistrz Olecka, władze nie zgodziły się ze stanowiskiem i złożyły protest.

Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie skargę uwzględnił, a projekt prawdopodobnie zostanie ponownie oceniony przez komisję. Wartość projektu, to ponad 6 milionów złotych. Miasto ubiega się o dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych. Docelowo miałaby powstać ścieżka, nowe miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe ze zbiornikiem wodnym dla wędkarzy, miejsca z leżakami i hamakami oraz placem wypoczynkowym. – Zaplanowano również montaż drogowych lamp solarnych – dodaje Olszewski.

Autor: PF