Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Cudzoziemcy pracowali „na czarno”

13.09.2017

Kolejne przypadki zatrudniania cudzoziemców „na czarno” w regionie. Nieprawidłowości stwierdzili podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

7 obywateli Mołdawii nielegalnie wykonywało pracę w jednym z zakładów produkcyjnych w Ełku. Prowadzący działania Strażnicy Graniczni z Gołdapi sporządzili w tej sprawie wniosek do sądu o ukaranie właściciela firmy z siedzibą w Nowym Sączu.

Zapadły również pierwsze wyroki sądowe we wcześniej prowadzonych sprawach. Ukarani zostali przedsiębiorcy, którzy nielegalnie powierzyli pracę cudzoziemcom.
Karą grzywny w wysokości po 3 tys zł. ukarani zostali dwaj bracia z Białegostoku prowadzący firmy budowlane, którzy doprowadzili 9 obywateli Ukrainy do nielegalnego wykonywania pracy. Z ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej wynika, że jeden brat „użyczył” cudzoziemców drugiemu bratu, który dopuścił ich do pracy bez wymaganych dokumentów na budowie w Gołdapi. Grzywną Sąd Rejonowy w Olecku ukarał obu braci.

Strażnicy Graniczni nieprawidłowości wykryli również w przedsiębiorstwach na terenie powiatu mrągowskiego. Tam dwóch pracodawców zatrudniało „na czarno” 45 Ukraińców.
Właściciel firmy usługowej, który nielegalnie powierzył wykonywanie pracy Ukraińcom ukarany został grzywną w wysokości 2 tys zł. Drugi z przedsiębiorców, który nielegalnie zatrudnił 35 obywateli Ukrainy w gospodarstwie rolnym decyzją sądu opłacić musi grzywnę w wysokości 2,5 tys zł.