Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Czy Suwałkom grozi wykluczenie?

29.07.2020

Suwałki

Stanowisko w sprawie listy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze wypracowała na środowej (29.07.20) sesji Rada Miejska w Suwałkach. Chodzi o analizę przygotowaną przez Polską Akademię Nauk na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w której znalazło się 139 miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Miasta umieszczone na liście będą mogły liczyć na szczególne wsparcie środkami finansowymi. Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. – Suwałki nie znalazły się na liście, co za tym idzie miasto będzie miało mniejsze szanse rozwojowe – tłumaczył podczas sesji Czesław Renkiewicz, prezydent miasta.

W strategi na rzecz odpowiedzialnego rozwoju mowa o środkach zarówno rządowych, jak i unijnych. Kilka lat temu nastąpiła zmiana podejścia do rozwoju regionalnego. – Teraz mówi się o rozwoju zrównoważonym i wspieraniu biedniejszych regionów. Chcemy z tego skorzystać – mówi Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

Władze miasta o interwencję w tej sprawie poprosiły posła Jarosława Zielińskiego, który wziął udział w sesji Rady Miejskiej.

Radni przygotowali stanowisko wyrażające zaniepokojenie, wraz z prośbą, by Suwałki znalazły się w gronie miast, którym udzielane będzie wsparcie finansowe z nowej puli środków unijnych.

Po burzliwych obradach, radnym udało się wypracować wspólne zdanie i ostatecznie jednogłośnie przyjęli to stanowisko.

Autor: IW