Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Docenili śpiewaczkę ludową

14.04.2018

Projekt z zakresu kultury ludowej i śpiewu tradycyjnego będzie realizował Gminny Ośrodek Kultury w podsuwalskim Krzywem. Działania będą polegać na prowadzeniu szkolenia przez konkretnego „mistrza” w zakresie różnych dziedzin dziedzictwa kulturowego. W tym przypadku mistrzem będzie Helena Napierała – śpiewaczka ludowa ze Starego Folwarku. Projekt zakłada archiwizację zanikającego repertuaru śpiewaczego z Suwalszczyzny – głównie z okolic jeziora Wigry i rozpowszechnienie go za pomocą internetu, a także prezentację tego repertuaru na festiwalach. GOK otrzymał na ten cel wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.