Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Dotacje na remonty zabytków zatwierdzone

01.06.2018

Znamy już propozycje dotyczące przyznania środków finansowych na remonty suwalskich zabytków. Po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Suwałkach dofinansowanie otrzyma sześć obiektów na łączną kwotę 200 tysięcy złotych.

– Wszystkie te inwestycje poprawią wizerunek naszego miasta. Dotacje do remontów zabytków przyznajemy już od kilku lat. Ten program wpisał się na trwałe w budżet naszego miasta, a mieszkańcy chętnie z niego korzystają, dzięki czemu poprawia się kondycja suwalskich zabytków – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W ramach naboru na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane trwającego do dnia 30 kwietnia 2018 r. wpłynęło osiem wniosków. Po dokonanej weryfikacji sześć wniosków zakwalifikowano do udzielenia dotacji w łącznej kwocie 200 000 zł.

30 000 zł na remont elewacji budynku przy ulicy W. Gałaja 43,
45 000 zł na remont elewacji fasady głównej kościoła parafialnego przy placu J. Piłsudskiego (etap I),
45 000 zł na remont dachu i elewacji kamienicy przy ulicy T. Kościuszki 94,
40 000 zł na remont dachu kamienicy przy ulicy T. Kościuszki 59,
15 000 zł na remont elewacji kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 5,
25 000 zł na remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ulicy T. Kościuszki 12.

Źródło: UM Suwałki
Autor artykułu: UM Suwałki
Zdjęcie: Radio 5