Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Duża inwestycja wodociągowa

11.07.2017

Ponad cztery miliony złotych będzie kosztowała budowa nowej stacji uzdatniania wody w Kalinowie oraz modernizacja części sieci wodociągowej. Tak duża inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie unijne, które wynosi ponad 60%.

Jak informuje Radio 5 wójt Andrzej Bezdziecki, obecna, wyeksploatowana już stacja uzdatniania wody w Kalinowie zostanie zastąpiona nowoczesnym obiektem.

Obecnie na terenie gminy są cztery stacje uzdatniania wody: w Kalinowe, Wierzbowie, Koleśnikach i Pisanicy. Po oddaniu do użytku nowego obiektu, stacje w Koleśnikach i Pisanicy zostaną wyłączone. Pozwoli to zmniejszyć koszty produkcji wody, dodaje Bezdziecki.

Obecnie gmina Kalinowo jest podłączona do sieci wodociągowej prawie w stu procentach. Teraz planujemy zmodernizowanie części sieci azbestowej, dodaje wójt Andrzej Bezdziecki.

Prace zostaną podzielone na dwa etapy. W tym roku zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa m.in. w miejscowościach Turowo, Mazurowo, Kalinowo i Golubka. W przyszłym roku ruszy budowa nowej stacji uzdatniania wody w Kalinowie.