Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Dyrektor zrezygnowała

22.09.2020

Suwałki

Ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach zrezygnowała Natalia Górska. Dyrektor kierowała placówką od roku. Niedawno złożyła wypowiedzenie. Niebawem suwalski ratusz ogłosi konkurs na nowego dyrektora placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 przy ulicy Przytorowej jest ważnym centrum edukacji, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną jak również z całościowym zaburzeniem rozwoju. Prowadzi kilka jednostek organizacyjnych, przedszkole, szkołę podstawową, branżową i przysposabiająca do pracy.

Autor: AP