Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Działanie czy debatowanie?

03.07.2020

Suwałki

Nad tematyką i potrzebą zwołania okrągłego stołu dyskutowali suwalscy radni. Chodzi o gremium, które ma się zająć problemami suwalskiej oświaty. Z inicjatywą jego zwołania wystąpił Wojciech Pająk z klubu „Łączą nas Suwałki”. Grono miałoby skupiać dyrektorów, radnych i inne osoby związane z edukacją. Na ostatniej sesji Anna Ruszewska, radna i przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, wystąpiła do inicjatora z pytaniem, o czym zebrani mają dyskutować.

Po tym pytaniu Sławomir Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk przypomniał, że podobne gremium obradowało przed rokiem i zdaniem radnego, rozmowy nie przełożyły się na działania.

– Skupmy się na efekcie debat, bo nie mamy załatwiać spraw, tylko mieć sprawy załatwione, bo już okrągły stół był – mówił Sieczkowski.

Natomiast Jarosław Schabieński z klubu Prawo i Sprawiedliwość prosił, aby nie zamieniać miasta w kraj rad, gdzie się radzi, a nie decyduje.

Wywołany Wojciech Pająk wyjaśniał, że wniosek wynika z potknięć w oświacie, jakie miały miejsce w czasie pandemii koronawirusa.

Stanęło na tym, że radni opracują tematykę okrągłego stołu i do jego obrad dojdzie.

Autor: AP