Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Dzień Strażaka w Olecku

04.05.2020

Olecko

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyła się uroczysta zbiórka. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku bryg. Robert Wiśniewski, w krótkim przemówieniu podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie w służbę, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich okresie. Pogratulował odznaczonym i awansowanym oraz złożył życzenia z okazji dzisiejszego święta. Następnie zostały odczytane życzenia od Prezydenta RP. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne obchody ograniczono do odczytania rozkazów, decyzji i postanowień w sprawach odznaczeń, awansów i wyróżnień.

Odznaczeni zostali:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • st. asp. POPŁAWSKI Robert
 • st. kpt. TALKOWSKI Piotr

Awans w stopniu otrzymali:

Stopień MŁODSZEGO KAPITANA

 • asp. DERENCZ Waldemar

Stopień ASPIRANTA

 • mł. asp. KUKOWSKI Damian

Stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA

 • ogn. JARMOŁOWICZ Sławomir
 • ogn. ŻUKOWSKI Rafał

Stopień OGNIOMISTRZA

 • mł. ogn. BIAŁASZEWSKI Paweł
 • mł. ogn. IWANOWSKI Krzysztof
 • mł. ogn. ROWIŃSKI MARCIN

Stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 • st. sekc. BRONAKOWSKI Tomasz
 • st. sekc. PSKOWSKI Marcin

Stopień SEKCYJNEGO

 • st. str. ZACKIEWICZ Ewa

Stopień STARSZEGO STRAŻAKA

 • str. DOBKO Daniel,
 • str. KUTYŁO Sławomir Robert,
 • str. PIETRUSZEWSKI Daniel Łukasz

Wyróżnieni nagrodami pieniężnymi zostali:

Nagrodą pieniężną Komendanta Głównego PSP wyróżniony został:

 • mł. bryg. JAGŁOWSKI Tomasz

Nagrodą pieniężną Komendanta Wojewódzkiego PSP wyróżnieni zostali:

 • ogn. DOMEL Rafał
 • mł. asp. OSIECKI Radosław

informację przesłał:

mł.bryg. Tomasz Jagłowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku