Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Dzierżawa poróżniła radnych

20.01.2018

Decyzja o dzierżawie nieruchomości bez przetargu poróżniła giżyckich radnych. Mowa o lokalu gastronomicznym usytuowanym w porcie Ekomarina.

Dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z prośbą do burmistrza Giżycka o przedłużenie umowy o kolejnych 10 lat.

-Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli dzierżawa ma być dłuższa niż na 3 lata, burmistrz musi mieć zgodę Rady Miejskiej- tłumaczy jej przewodniczący Cezary Piórkowski.

Burmistrz Giżycka przedstawił projekt uchwały, w którym zaproponował pięcioletni okres dzierżawy. Na wniosek radnego Mirosława Bocia i klubu Razem, radni w drodze głosowania przedłużyli ten termin do 7 lat. Głosowanie poprzedziła dyskusja- przyznaje Piórkowski.

Tym jednym głosem sprzeciwu był głos radnej Elżbiety Kalinowskiej.