Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

„EKO-MAZURY” zamykają punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów

20.03.2020

region

To ważna informacja dla was, jeśli sami wywozicie odpady do Siedlisk.

Tamtejsze Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „EKO-MAZURY” zawiesiło dostęp do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Zamknięte do odwołania są też punkty przeładunkowe w Olecku, Kośmidrach i Białej Piskiej.

Decyzję przedsiębiorstwo motywuje względami bezpieczeństwa. Chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa.

Punkty nieodpłatnego gromadzenia odpadów w normalnych warunkach dostępne są dla wszystkich mieszkańców, nie prowadzących działalności gospodarczej. Śmieci dostarcza się do nich na własny koszt i rozładowuje pod nadzorem pracownika spółki. Mogą to być takie odpady jak: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, bioodpady i elektrośmieci, a także pozostałości z budowy, jeśli nie posiadają niebezpiecznych substancji, jak azbest czy smoła.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: mp