Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Głuszce wracają do lasów

20.10.2020

Głęboki Bród

14 kolejnych głuszców dotarło do Nadleśnictwa Głęboki Bród. Ptaki pochodzą z Białorusi, z hodowli głuszców znajdującej się w Puszczy Nalibockiej Republikańskiego Rezerwatu Krajobrazowego.

Głuszce przekroczyły granicę białorusko-polską z zachowaniem wszystkich reżimów weterynaryjnych i celnych. W tej chwili odizolowane ptaki zostały poddane 30-dniowej obserwacji pod nadzorem Powiatowego Inspektora Weterynarii. Po tym okresie zostaną włączone do stada zarodowego głuszców w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców prowadzonym przez Nadleśnictwo Głęboki Bród.

To głuszce z takiego samego podgatunku, który występuje w Puszczy Augustowskiej, a zatem pożądanego do hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród. Ptaki znacząco wzbogacą pulę genową stada zarodowego, a potomstwo po nich w kolejnych latach będzie wypuszczane na wolność w Puszczy Augustowskiej oraz przekazywane do innych ośrodków hodowli głuszców, które hodują głuszce nizinne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Głuszec jest największym kurakiem leśnym w Europie, pięknym chronionym ptakiem, który znajduje się na krawędzi wyginięcia w Polsce i w większości krajów europejskich. Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Głęboki Bród, realizują kilka projektów poświęconych ochronie tego gatunku. Nadleśnictwo od siedmiu lat prowadzi program ochrony głuszca. Wyhodowane ptaki wprowadzane są każdego roku do Puszczy oraz wymieniane z innymi hodowlami.

źródło: Nadleśnictwo Głęboki Bród

Autor: AP