Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Gmina przyzna stypendia

Jeszcze tylko do piątku (15.09) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, którzy zamieszkują na terenie gminy Ełk mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Taka pomoc w nauce przysługuje dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o stypendium szkolne, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 złotych. Wnioski mogą składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 15, w godz. 7.15 do 15.15.

2017-09-14 09:48:36