Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Gminne placówki do likwidacji? Zastąpić mają je szkoły społeczne

28.08.2020

Gmina Ełk

Z zamiarem przekształcenia gminnych placówek w szkoły społeczne nosi się wójt Tomasz Osewski. Włodarz tłumaczy, że dzięki takiemu zabiegowi gmina mogłaby ograniczyć, rosnące z roku na rok, wydatki na edukację.

– Rządy rzucają samorządom obowiązki, nie dając w pełni pieniędzy na ich realizację i nie chcąc w tej kwestii pomóc. Ja obiecywałem, że żadnej szkoły likwidować nie będę i szukam rozwiązań, żeby znaleźć brakujące pieniądze na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty – mówi Tomasz Osewski.

Wójt powołuje się jednocześnie na doświadczenia położonej w województwie lubelskim gminy Hanna. Tam szkoły społeczne funkcjonują od 2006 roku.

Szkoły społeczne to placówki niepubliczne, prowadzone przez fundacje lub stowarzyszenia. To im przekazywana byłaby subwencja z gminy. Z perspektywy uczniów i rodziców nic by się zatem nie zmieniło. Transformacja odbiłaby się jednak na nauczycielskich wynagrodzeniach.

W tego typu placówkach Karta Nauczyciela w zakresie pensji nie obowiązuje. Pedagodzy są zatrudniani na podstawie umów o pracę. Powoduje to, że koszty pracy są niższe, a co za tym idzie, niższe są też wypłaty.

– To chyba lepsze rozwiązanie, niż takie, które by doprowadziło do tego, że brak środków spowodowałby możliwość – albo konieczność – podejmowania przez radę decyzji o likwidacji – mówi Tomasz Osewski. Wójt ma jednak świadomość, że próba przekształcenia gminnych placówek spotka się z falą nauczycielskich protestów.

Oszczędności, które powstałyby w wyniku transformacji, gmina mogłaby spożytkować na rozwój – także w zakresie oświaty. I tu znowu wójt posługuje się przykładem szkół z gminy Hanna.

– Poszerzyła się oferta zajęć pozalekcyjnych, pojawiły się nowe pomoce dydaktyczne – mówi Tomasz Osewski. Włodarz zaznacza też, że jednostkom, które prowadzą takie placówki, łatwiej jest pozyskać fundusze na projekty unijne, na czym mogliby z kolei zyskać nauczyciele.

O przyszłości gminnych placówek oświatowych zdecyduje Rada Gminy Ełk. A ta może wcale nie być taka odległa. Jeśli rada podejmie uchwały, dające zielone światło dla utworzenia szkół społecznych, te mogłyby zacząć działać już w 2021 roku.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: mp