Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Młodzież ma głos

02.07.2018

O działalności Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej mówił w poniedziałek (02.07) gość Radia 5, Piotr Wasilewski, przewodniczący Rady oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Do zadań Rady należy przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania. Organizacja jest bardzo ważna, bo pozwala wyrażać opinie młodych na szczeblu centralnym. Jak mówi Wasilewski, młodzież ma już pierwsze osiągnięcia. Stworzyli pierwszą publikację o młodzieżowych radach funkcjonujących w Polsce. Również Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki ma swoje sukcesy. Dzięki staraniom i dobrej współpracy z władzami miasta kwoty stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie zostały zwiększone.