Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Strefa się rozwija

02.07.2018

Dziewięć nowych inwestycji ruszyło w tym roku na terenie ełckiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zatrudnienie zwiększy się o 144 osoby, a przedsiębiorcy zainwestują 232 miliony złotych.
Większość miejsc pracy to stanowiska związane z produkcją. I tu pojawia się problem, bo obecnie na terenie Ełku przedsiębiorcy mają kłopoty z zatrudnieniem odpowiedniej ilości pracowników.
– Firmy, które inwestują w strefie na taką sytuację powinny być przygotowane – wyjaśnia Wojciech Kierwajtys, wiceprezes SSSE.
Prawdziwym liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie inwestorów i zapełnienie strefy ekonomicznej jest Gołdap. Tu praktycznie tereny przeznaczone na strefę zostały w całości wykorzystane.
W Ełckiej podstrefie dostępnych jest około 30 hektarów terenu. 15 hektarów na terenach, które są własnością strefy i 15 hektarów terenów miejskich. Największa dostępna działka to 8 hektarów.