Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Ile zarobią radni?

11.12.2018

Ełk

Od 1350 do 2000 zł otrzymają ełccy rajcy. To o około 30 procent więcej, niż w poprzedniej kadencji. Wysokość diety zależna jest od pełnionej funkcji. I tak przewodniczący otrzyma co miesiąc 2000 złotych, a zwykły radny – 1350 złotych. Uchwałę w sprawie podwyżki diet przegłosowano podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Za było 15 radnych, 1 przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

– To pierwsza aktualizacja stawek diet od 2006 roku, przy czym za żadne stanowisko nie ustalono kwoty na dopuszczalnym poziomie maksymalnym – tłumaczy Włodzimierz Szelążek, przewodniczący Rady Miasta Ełku

Warto dodać, że w przypadku nieobecności radnego podczas sesji lub prac komisji dieta zostanie odpowiednio uszczuplona.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: zo