Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

IPN znalazł szczątki prawodpodobnie jednej z ofiar Obławy Augustowskiej

31.10.2019

Augustów

Szczątki, prawdopodobnie jednej z ofiar Obławy Augustowskiej, znaleźli w pobliżu wsi Osowy Grąd koło Augustowa Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Zdaniem IPN-u, zachodzi podejrzenie, że szczątki należą do podporucznika Wacława Sobolewskiego pseudonim Sęk. Jeśli badania genetyczne potwierdzą tożsamość odnalezionej osoby, będzie to bardzo ważny krok na drodze do przywracania pamięci o ofiarach zbrodni z lipca 1945 roku.

Na informację, że w pobliżu Osowego Grądu mogą znajdować się szczątki podporucznika, specjaliści natrafili w wyniku kwerendy archiwalnej i rozmów z mieszkańcami. Przypuszczenie potwierdzają wspomnienia, spisane przez Tadeusza Sobolewskiego (brata „Sęka”), ale, przede wszystkim, relacje, przekazane przez żyjącego świadka zabójstwa Sobolewskiego, z którym pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji rozmawiał wiosną bieżącego roku. Ze wspomnień świadka wynika, iż ofiara została zamordowana przy próbie ucieczki z sowieckiego konwoju, który kierował się do pobliskiego Augustowa. Ciało zastrzelonego „Sęka” miało zostać przewiezione w pobliże ówczesnych poniemieckich okopów i zakopane. W związku z tym, archeolodzy przeprowadzili poszukiwania w miejscu domniemanego pochówku ofiary. W ich wyniku odnaleziono szczątki jednej osoby. Teraz zostaną one poddane identyfikacji genetycznej, celem ustalenia tożsamości i sprawdzenia, czy należą do podporucznika Wacława Sobolewskiego.

Wacław Sobolewski urodził się 12 sierpnia 1916 roku w podaugustowskiej Topiłówce. Ukończył Podoficerską Szkołę Piechoty dla Małoletnich w Śremie, skąd następnie trafił do Pułku Piechoty w Baranowiczach. Podczas wojny obronnej 1939 roku walczył pod Mławą, a następnie w obronie Warszawy. Po kapitulacji miasta dostał się do niewoli, z której zbiegł. W 1940 roku został zatrzymany przez NKWD i umieszczony w augustowskim areszcie, a następnie w więzieniu w Grodnie, skąd wyszedł w czerwcu 1941 roku. Miesiąc później został zaprzysiężony do konspiracji. W czerwcu 1942, zagrożony aresztowaniem, zbiegł do lasu, gdzie zorganizował oddział partyzancki. Po zakończeniu akcji „Burza” zamieszkał razem z narzeczoną we wsi Kamienna Nowa koło Sokółki. W 1945 roku dowodził około 30-osobowym oddziałem, który dokonał szeregu akcji zbrojnych, skierowanych przeciwko przedstawicielom władzy ludowej, posterunkom MO i UB, a także transportom. W lipcu 1945 roku, podczas Obławy Augustowskiej, został zatrzymany przez Sowietów i zabity w trakcie próby ucieczki. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny.

Nadal nie wiadomo, gdzie są groby pozostałych, ponad 600 ofiar Obławy Augustowskiej, największej powojennej zbrodni na Polakach. Od lat śledztwo w tej sprawie prowadzi białostocki oddziału IPN. Ostatnie ustalenia wskazują, że ofiary mogły zostać pogrzebane na Białorusi, w okolicach miejscowości Kalety. Białorusini odmówili jednak pomocy prawnej w przeprowadzeniu na swoim terytorium badań.

Autor: AP
Źródło: https://poszukiwania.ipn.gov.pl