Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Jak sortować śmieci?

12.02.2018

„Pożyczyliśmy Mazury od naszych wnuków, oddajmy je w dobrym stanie” – to hasło przyświeca trzeciej części warsztatów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Spytkowie. Podczas nietypowych zajęć dzieci, młodzież a nawet zorganizowane grupy dorosłych mają okazję poznać między innymi zasady działania sortowni śmieci. Szczególny nacisk kładziony jest na propagowanie nowych zasad segregacji odpadów. Najmłodsi i nie tylko mogą spotkać się ze „Zmieszanym Florkiem”, „Suchym Kubą” i „Mokrą Korą”. – A mowa tu o trzech pracowniach – mówi Joanna Ruszczyk z ZUOK Spytkowo.

Jak można zgłosić chęć udziału w warsztatach?

Od stycznia zmienił się system segregacji odpadów. Jak to wygląda po pierwszym miesiącu wprowadzenia zmian?

Szczegóły dotyczące zapisów na zajęcia znaleźć można na stronie Mazurskiego Związku Międzygminnego, który również włączył się w trzecią już część ekologicznego cyklu REKO EKO.