Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy?

24.02.2020

 

Zaciągając kredyt gotówkowy, zobowiązujesz się do jego spłaty w ratach w wyznaczonych przez bank terminach. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie trwania umowy otrzymasz większy zastrzyk pieniędzy, który pozwoli Ci na szybsze uregulowanie zobowiązania i uwolnienie się od zadłużenia. Dowiedz się, czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego i czy w ogóle się to opłaca. Spłata kredytu gotówkowego – czego oczekują banki?

Bankowi zależy na tym, żeby odzyskać pieniądze, które Ci pożyczył wraz z odsetkami, które stanowią dla niego zysk. Zawierając z Tobą umowę o kredyt gotówkowy, oczekuje więc, że wywiążesz się z jej postanowień, regulując kolejne raty według ustalonego harmonogramu spłat. Z pewnością więc możesz spodziewać się jego reakcji na sytuacje, gdy środki będą wpływały z opóźnieniem lub w ogóle zaprzestaniesz spłacania comiesięcznych należności.

·      Szukasz najtańszego kredytu gotówkowego ? Sprawdź ranking kredytów gotówkowych dostępny na Totalmoney.pl

Teoretycznie wcześniejsza spłata kredytu powinna bank ucieszyć – w końcu może otrzymać zwrot swoich środków w krótszym terminie, niż zakładał. Jednak to oznacza dla niego także utratę częściowego zysku w postaci choćby odsetek. W tym kontekście bank niekoniecznie będzie zadowolony, jeśli regularnie będziesz nadpłacać kolejne raty lub w ogóle spłacisz całe zadłużenie na długo przed formalnym zakończeniem umowy.
Zgodnie z prawem nie może Ci jednak tego zabronić. Może natomiast z tego tytułu pobrać dodatkową opłatę.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – co mówią przepisy?

Udzielany klientom indywidualnym kredyt gotówkowy do kwoty 255 550 zł podlega przepisom nie tylko Prawa bankowego, ale także Ustawy o kredycie konsumenckim z dn. 12 maja 2011 roku. Temat spłaty kredytu przed terminem w ustawie tej opisany jest w rozdziale 4, z którego wynika jasno, że:

·      masz prawo w każdej chwili spłacić kredyt przed czasem – w części lub w całości bez konieczności informowania o tym kredytodawcy,
·      w przypadku spłaty całej kwoty kredytu przed terminem wyznaczonym w umowie, całkowity koszt kredytu powinien zostać obniżony o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas trwania umowy,
·      kredytodawca ma prawo pobrać prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu pod pewnymi warunkami.

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot kosztów

Zapis dotyczący zwrotu kosztów w przypadku wcześniej spłaty zobowiązania budził wiele wątpliwości, dlatego jego interpretacją zajął się Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z jego orzeczeniem po spłaceniu kredytu gotówkowego przed wyznaczonym terminem masz prawo oczekiwać od banku zwrotu takich kosztów jak opłaty, prowizje, a nawet składki ubezpieczenia w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia spłaty wyznaczonego w umowie. Bank powinien również umorzyć odsetki za ten czas lub odstąpić od ich naliczania.

Powyższe rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od uregulowania zobowiązania.

Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego

Zgodnie z przepisami bank może zawrzeć w umowie kredytowej zapis o prowizji pobieranej w przypadku uregulowania zobowiązania przed terminem. Taką prowizję może jednak naliczyć wyłącznie w sytuacji, jeżeli spłata nastąpiła w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku,

Co ważne, przepisy określają także maksymalną wysokość takiej prowizji, która nie powinna być wyższa niż:
·      1% od spłacanej części kredytu, jeżeli został on spłacony wcześniej niż na rok przed zakończeniem umowy,
·      0,5% od spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą jego spłaty a terminem widniejącym w umowie nie przekracza jednego roku.

Ponadto prowizja nie powinna być wyższa niż suma odsetek, jakie byłyby naliczone za okres od faktycznej spłaty do terminu wymagalności kredytu według umowy.

Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

Jak już wspomnieliśmy na początku, kredyt gotówkowy należy spłacać przede wszystkim w wyznaczonych terminach. Warto jednak pamiętać o swoim prawie do wcześniejszego uregulowania zobowiązania. Czy jednak się to opłaca? To zależy od tego, czy bank pobierze z tego tytułu prowizję. Informacja na jej temat powinna być zawarta w umowie. Wiele banków podaje ją również na swoich stronach internetowych. Wybierając najlepszy kredyt gotówkowy, warto więc zwrócić na to uwagę.

W przypadku braku prowizji wcześniejsza spłata zobowiązania zwykle się opłaca. Przede wszystkim oszczędzisz dzięki niej na odsetkach, ale także na innych opłatach wliczonych w koszt kredytu. Można się o tym przekonać, korzystając z prostego kalkulatora kredytu gotówkowego. Przy pożyczce w kwocie 10 000 zł i z oprocentowaniem 9,5% zaciągniętej na okres 36 miesięcy, całkowita kwota do spłaty wyniesie około 11 500 zł. Spłacając to samo zobowiązanie pół roku wcześniej, można oszczędzić na odsetkach około 200 zł.

O wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego warto pomyśleć szczególnie w sytuacji, gdy planuje się zaciągnąć większy kredyt hipoteczny. Dzięki temu można bowiem poprawić swoją zdolność kredytową, a więc zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowania.

 

Artykuł sponsorowany