Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Jolanta Malinowska-Wiaktor wicestarostą

07.06.2018

 

Jolanta Malinowska-Wiaktor została nową wicestarostą powiatu sejneńskiego. Wyboru dokonali radni na ostatniej sesji Rady Powiatu. Nowa wicestarosta zastąpiła zmarłego niedawno Romualda Witkowskiego, który od wielu lat piastował funkcję wicestarosty.

Jolanta Malinowska-Wiaktor ukończyła Liceum Techniczne o profilu ekonomiczno-administracyjnym z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku i Uniwersytet imienia Witolda Wielkiego w Kownie na wydziale kulturoznawstwa i teatrologii. Ukończyła studia magisterskie pedagogiki teatralnej w Instytucie Kultury i Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie oraz Mazowiecką Akademię Teatru i Tańca w Warszawie.

Od 2007 roku pracowała jako instruktor do spraw teatru w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. Była redaktorem naczelnym litewskiego kwartalnika „Śaltinis“ wydawanego przez Litewskie Towarzystwo imienia świętego Kazimierza w Sejnach. Od ubiegłego roku jest przewodniczącą Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce.

 

Źródło: Powiat Sejneński
Autor artykułu: AP
Zdjęcie: Jolanta Malinowska-Wiaktor