Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Junackie Hufce Pracy

21.09.2018

Jeleniewo

Uroczystości związane z 82. rocznicą utworzenia Junackich Hufców Pracy odbyły się dziś (21.09) w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie uczestnicy obchodów przenieśli się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty i odczytano apel pamięci.

Dalszy ciąg obchodów odbył się w szkole podstawowej, gdzie zebranych powitała Bożena Sobieszczańska, dyrektor szkoły oraz Bogdan Ścibut, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy.

– Junackie Hufce Pracy były organizacją mającą na celu przysposobienie do służby wojskowej, a także wpajanie podstawowych wartości, którymi powinni kierować się młodzi ludzie w życiu – mówi komendant.

Spotkanie zakończyło się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów szkoły oraz wystąpieniem zaproszonych gości.

Natomiast wszyscy zebrani mogli podziwiać wystawę o historii powstania Junackich Hufców Pracy.

Warto przypomnieć, że szkoła nosiła imię Junackich Hufców Pracy przed II wojną światową, natomiast od 16 grudnia 2016 roku patronką szkoły jest Danuta Siedzikówna „Inka”.