Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Kolejna interpelacja ws. oświaty

21.05.2020

Suwałki

Jest kolejna interpelacja w sprawie zdalnego nauczania w suwalskich szkołach. Tym razem z pismem do prezydenta miasta wystąpił Sławomir Sieczkowski, miejski radny ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Zarzucił władzom lekceważenie środowiska suwalskich nauczycieli oraz radnych, którzy krytycznie wypowiedzieli się w sprawie nauczania w czasie pandemii. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię przygotowania nauczycieli do pracy w warunkach domowych oraz sprawę obniżenia wymiaru czasu ich pracy. Chodzi o prezydencką decyzję z marca, kiedy to włodarz nakazał dyrektorom szkół, aby w czasie zdalnego kształcenia obniżyli wymiar pracy nauczycieli do podstawowego pensum, czyli 18 godzin. Samorząd tłumaczył, że decyzja wynika między innymi z realnej analizy możliwości pracy.

Przeciwko poleceniu wystąpili nauczyciele. Stwierdzili, że w związku z pandemią pracują więcej niż wcześniej. W rezultacie prezydent cofnął swoją decyzję, ale przypomniał dyrektorom szkół o dyscyplinie finansów. Zwrócił uwagę, że są tacy nauczyciele, którzy od ponad miesiąca nie kontaktują się z uczniami ani rodzicami.

Na sytuację zareagował Marek Zborowski-Weychman. Miejski radny, nauczyciel i były dyrektor szkoły, wystąpił z interpelacją, w której wezwał Czesława Renkiewicza, prezydenta miasta, o spowodowanie niezwłocznej wypłaty wynagrodzenia nauczycieli. Zarzucił, że w pismach włodarza dyrektorzy szkół są straszeni odpowiedzialnością i kontrolami w przypadku wypłacenia należnego nauczycielom wynagrodzenia za przysługujące im godziny ponadwymiarowe.

Natomiast Sławomir Sieczkowski stwierdził, że likwidacja godzin ponadwymiarowych może spowodować niepełną realizację zadań dydaktycznych. Jednocześnie zapytał, dlaczego doszło do anulowania polecenia, skoro w swoich pismach ratusz zapewniła, że sprawuje „rzetelny i efektywny” nadzór nad suwalską oświatą. Jak czytamy w interpelacji: ” Z pewnością doprowadzi Pan Prezydent do radykalnego zmniejszenia liczby godzin ponadwymiarowych przepracowanych przez nauczycieli. Niestety, tak wymuszane działania oszczędnościowe mają negatywny wpływu na motywację i poczucie stabilności nauczycieli, co w efekcie może przynieść obniżenie jakości i efektywności nauczania, a także negatywną społeczną ocenę pracy Ratusza.”

Autor: AP