Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Konsultacje ws. podziału miasta na osiedla

04.07.2018

Gołdap 

Do 13 lipca prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla. Z inicjatywą zmian wystąpiło 12 radnych miejskich.

Jak mówią, warto przedyskutować koszty związane z funkcjonowaniem rad i zarządów osiedli. Tym bardziej, że obowiązujące od 2013 roku rozdrobnienie osiedli w Gołdapi sprawia, że aktywność organów na niektórych z nich jest bardzo niska. Jak podkreślają , chodzi o stworzenie takiego systemu, by był efektywny, a rozdrobnienie osiedli obecnie temu nie sprzyja.

Radni argumentują też, że nowy podział pozwoli na stworzenie bardziej reprezentatywnego i sprawiedliwego podziału na okręgi wyborcze.
Jeśli udałoby się wprowadzić zmiany w Gołdapi, funkcjonowałoby 6 osiedli.

Swoje uwagi i propozycje rozwiązań zgłosić mogą również mieszkańcy, biorąc udział w konsultacjach społecznych.

Formularze konsultacyjne dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Swoje zdanie można wyrazić również drogą elektroniczną, wysyłając skan formularza pod adres: pom@goldap.pl
Zaplanowano także dwa spotkania z mieszkańcami, które odbędą się 5 i 12 lipca w sali konferencyjnej gołdapskiego urzędu.

Źródło: UM w Gołapi
Autor artykułu: jwe