Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Kryzys psychiczny dotyka każdego

13.02.2020

Suwałki

Kryzysowi psychicznemu było poświęcone II Suwalskie Forum Psychiatryczne w miejscowym szpitalu psychiatrycznym. To spotkanie ekspertów, pracowników pomocy społecznej ale też samorządowców i wielu innych osób zainteresowanych tematem.  Zebrani specjaliści opowiadali przybyłym o kryzysie, jego powodach i sposobach pomocy. Jest o czym rozmawiać, bo tylko do suwalskiego szpitala trafia rocznie 5 tysięcy osób dotkniętych tym problemem. Sam kryzys, prędzej czy później dotyka każdego, tylko nie zawsze musi być leczony. – Mało kto wie, że kryzysem jest chociażby żałoba – mówi lekarz psychiatra Bogdan Wieczorek, jeden z prelegentów spotkania.

Problem zaczyna się, kiedy osoba traci psychiczną równowagę do tego stopnia, że zakłóca to jej normalne, życiowe funkcjonowanie.

Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach liczy, że Forum będzie punktem wyjścia do szerszego dialogu o kryzysie.

Autor: AP