Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Ks. Adrian Józef Galbas biskupem pomocniczym diecezji ełckiej

12.12.2019

Ełk

Prowincjał Pallotynów, ks. Adrian Józef Galbas SAC został dziś (12.12.19) mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej.

Ksiądz Adrian Józef Galbas SAC urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). 10 września 1993 r. w Zakopanem złożył śluby wieczyste.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie.

Przez rok po święceniach pracował jako wikariusz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej oraz dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W grudniu 2003 r. ks. Galbas został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Poznaniu. W czerwcu 2012 r. obronił doktorat z teologii duchowości na UKSW w Warszawie.

Od 2011 roku sprawował urząd przełożonego prowincjalnego w poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni).

Obecny biskup ksiądz Jerzy Mazur przewodził diecezji samodzielnie od 2017 roku. Wtedy dotychczasowy biskup pomocniczy, Romuald Kamiński, został przeniesiony przez papieża Franciszka na urząd biskupa koadiutora diecezji warszawsko-praskiej.

Źródło: Radio 5/Stacja7.pl/KAI
Autor artykułu: wk