Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Kulturalne stypendia i nagrody – ratusz czeka na zgłoszenia

15.11.2019

Suwałki

Do 30 listopada Miasto Suwałki czeka na wnioski o przyznanie „kulturalnych” stypendiów. Do 15 grudnia można natomiast składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury, tytułu Mecenasa Kultury oraz stypendiów dla artystycznie uzdolnionej młodzieży. Kulturalne stypendia Miasta Suwałk są skierowane do osób, zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz wzór wniosku są dostępne na stronie Urzędu Miasta: Stypendia w dziedzinie kultury

Natomiast wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury mogą składać jedynie uprawnione podmioty: komisja Rady Miejskiej w Suwałkach właściwa do spraw kultury; miejskie instytucje kultury oraz inne instytucje artystyczne, kulturalne i wydawnicze oraz związki twórców i inne organizacje pozarządowe. Wzór wniosku o przyznanie nagród jest dostępny na stronie Urzędu Miasta: Nagrody w dziedzinie kultury Wnioski o przyznanie stypendiów lub nagród można składać osobiście lub drogą pocztową w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Miasta Suwałki w dziedzinie kultury /Nagroda Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”.

Przypominamy również o nowym programie stypendialnym, w ramach którego Miasto Suwałki udzieli wsparcia finansowego dzieciom i młodzieży uzdolnionej artystycznie. O stypendium artystyczne, które ma charakter indywidualny, będą mogły ubiegać się młode osoby, uczące się w suwalskich szkołach, zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki i odnoszące sukcesy o zasięgu, co najmniej, wojewódzkim, w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne i film. Wszelkiej pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Autor: UM w Suwałkach