Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

L4 pod lupą ZUS-u

Prawie 100 tysięcy złotych wróciło do funduszu chorobowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po kontrolach wydanych zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu tego roku w województwie podlaskim. Kontrole prowadzone są zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2017 roku,  w województwie podlaskim ZUS przeprowadził 3200 takich kontroli.  100 osób z 1400 skontrolowanych zostało pozbawionych prawa do zasiłku chorobowego. W drugim etapie kontroli na 1800 osób  zostało cofniętych 35 zwolnień lekarskich. Szczegóły przedstawiła Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kontrolerzy ZUS nieprawidłowości i oszustwa wykryli w całym kraju. Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2017 r.  wyniosła prawie  100 milionów złotych.

2017-08-11 09:48:43