Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Lepiej niż średnia krajowa

86 % tegorocznych maturzystów z województwa podlaskiego zdało egzamin dojrzałości. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podsumowała wyniki trzech sesji – głównej majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej sierpniowej. Zdawalność w województwie podlaskim jest wyższa niż średnia krajowa, która wynosi 84,5%. Maturzyści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim, natomiast najgorzej poszło z matematyką. Szczegóły przedstawiła  Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

2017-09-13 11:41:45