Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Mają nową drogę

16.10.2018

Dębowo

Z nowej wyasfaltowanej drogi mogą korzystać od niedawna mieszkańcy wsi Dębowo w gminie Szypliszki. W ramach prac zmodernizowano dotąd żwirową drogę na odcinku 1640 metrów. Został wylany dywanik asfaltowy o grubości 7 cm. Zapewniono także odwodnienie drogi, a skarpy i przepusty zostały wybrukowane. Dodatkowo na całej długości przebudowanego odcinka zostały wykonane pobocza z kruszywa. Jak podają lokalne władze, zmodernizowana droga zapewni bezpieczeństwo użytkowników.