Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

MOPR pomaga

25.03.2020

Suwałki

– Czekamy na sygnały od osób potrzebujących – mówi Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Epidemia koronawirusa nie wstrzymała pracy Ośrodka, zmieniła jednak zasady jego funkcjonowania – dodaje.

– W tym szczególnym okresie skupiamy się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same. Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do nas. Pracownicy socjalni Ośrodka kontaktują się potrzebującymi w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich – mówi Lewoc

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina. Posiłki i produkty żywnościowe są dostarczana przez osoby wyznaczone we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej.

Z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy kontaktować się także wtedy, kiedy osoba poddana kwarantannie potrzebuje pomocy psychologa. Minister Obrony Mariusz Błaszczak poinformował ostatnio o specjalnej infolinii utworzonej dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa.

Pod numerem 800 100 102 wsparcia tym osobom udzielają psycholodzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Autor: SzK, DS