Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Najlepsi otrzymali stypendia

18.10.2019

Region

51, najlepszych uczniów z województwa podlaskiego, otrzymało w piątek (18.10.19) stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. To nagroda za wybitne rezultaty – średnią ocen minimum 5,0 oraz zdobyte laury w zmaganiach konkursowych na wszystkich szczeblach. W tym roku o stypendia ubiegało się prawie 120 uczniów. Nagrodę otrzymało 51 osób. Wśród nich cztery osoby z Suwałk i powiatu suwalskiego. Kwota stypendium to 4 tysiące złotych. Obejmuje okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i jest wypłacane jednorazowo.

Autor: IW
Źródło: Wrota Podlasia