Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

-Nie możemy pozwolić na utratę 62 mln euro

19.12.2017

-Nie możemy pozwolić na utratę takich środków – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Chodzi o 62 mln euro, które miały wesprzeć projekty po obu stronach granicy w ramach programu Polska- Rosja. Jest jednak jeden warunek. Program musi zostać zatwierdzony przez rząd do końca roku.

Marszałek wystosował do nowego premiera Mateusza Morawieckiego list w tej sprawie.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 został zaakceptowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący, a następnie 8 grudnia 2016 roku przez Komisję Europejską.

Jak zaznacza marszałek, województwo jest już przygotowane do wdrożenia programu. Potencjalni beneficjenci przygotowali projekty, a utrata możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć spowoduje straty finansowe po stronie województwa, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Do zawarcia umowy finansowej, która warunkuje uruchomienie pieniędzy na realizację projektów z programu Polska-Rosja niezbędne jest jego zatwierdzenie przez polski rząd.

W świetle regulacji unijnych powinno to nastąpić do końca 2017 roku. Brak decyzji polskiego rządu grozi zerwaniem programu i utratą szansy wsparcia w wysokości 62 mln euro.