Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców

07.11.2018

warmińsko-mazurskie

Grzywny na łączną kwotę 142 tys. zł wymierzyły sądy z Warmii i Mazur wobec pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców.

Jak poinformowała kapitan Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, w ciągu ostatnich 10 miesięcy funkcjonariusze kontrolą objęli blisko
3 600 cudzoziemców. Ponad 830 z nich pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrole legalności w naszym regionie prowadzono w powiatach ełckim i gołdapskim oraz olsztyńskim, iławskim, bartoszyckim, mrągowskim, braniewskim i kętrzyńskim.

Jak informuje Aleksandrowicz, najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi i Mołdawii.

Główne przewinienia, to praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu.
Branże, w których stwierdzono nieprawidłowości to firmy zajmujące się pośrednictwem pracy oraz transport, budownictwo, rolnictwo i turystyka.

Decyzjami sądów grzywnami ukarano 61 pracodawców z Warmii i Mazur.

Źródło: WMOSG
Autor artykułu: wm