Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Nowy herb i flaga Giżycka

13.11.2019

Giżycko

Giżycko ma nowy herb i flagę. Poprzednie nie były zgodne z zasadami heraldyki.

Nowe symbole zostały przyjęte przez Radę Miejską 30 października. Wcześniej władze miasta konsultowały projekt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opinię o nowych symbolach wyraziła też Komisja Heraldyczna.

– Jako poważny samorząd, nie mogliśmy posługiwać się symbolami, które nie spełniają wymagań heraldycznych – mówi burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Jak czytamy w uchwale Rady Miejskiej, obecnie „herb Miasta Giżycka stanowią w polu błękitnym hiszpańskiej tarczy herbowej trzy leszcze srebrne w słup; spośród nich środkowy największy”.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk