Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Nowy przewodniczący Rady Gminy

29.10.2020

gmina Ełk

„Notoryczne narzucanie własnego zdania i konflikt z Wójtem Gminy Ełk” – takie zarzuty zawierał wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Ełk Tadeusza Fatkowskiego, który na dzisiejszej (29.10.20) sesji złożyła grupa gminnych radnych.

Konflikt wójta i dotychczasowego przewodniczącego dotyczył między innymi zmian w systemie edukacji gminy. W szczególności przekształcenia w jednostki niepubliczne szkół Rękusach i Mrozach.

Aby to było możliwe radni gminni 9 września podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji placówek.

Z takimi decyzjami nie zgadzał się ówczesny przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Fatkowski. Napisał on do wojewody skargę w tej sprawie.

Wniosek o odwołanie dotychczasowego przewodniczącego złożyła grupa 9 radnych. W tajnym głosowaniu uzyskał on większość – 9 głosami za, przy 3 przeciw i 1 wstrzymującym.

Nowym przewodniczącym został Bogdan Jurczyk. Poparło go 9 radnych, 3 było przeciw.

Dotychczas Bogdan Jurczyk przewodził Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

To już trzeci przewodniczącym Rady Gminy w tej kadencji. Dotychczas radą kierowali: Mirosław Radywoniuk i Tadeusz Fatkowski.

Źródło: Radio 5
Autor: wk